Wyniki pierwszej tury kwalifikacji w pierwszym naborze na s1 i sj - kampus toruński

Szanowni Państwo,
o godz. 14 Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła oficjalne wyniki I tury I naboru na studia stacjonarne I stopnia. W kampusie toruńskim wyniki przestawiają się następująco:

Następujące kierunki nie zostaną uruchomione:
Filologia polska jako obca (s1)
Studia miejskie (s1)
Tourism Management (s1)

Kandydatów zapisanych na nieuruchomione kierunki prosimy o kontakt z Komisją Rekrutacyjną (rekrutacja@umk.pl)

Nabór na następujące kierunki został przedłużony do września:
Chemia (s1) - studia w języku angielskim
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s1)

Poniżej podajemy wykaz kierunków, na które nie zakwalifikowano wszystkich kandydatów. Obok nazwy kierunku podano próg punktowy oraz pozycję na liście ostatniej zakwalifikowanej osoby:
Automatyka i robotyka (s1) - studia inżynierskie - 43,4 / 129

Administracja (s1) 36,4 / 233
Automatyka i robotyka (s1) - studia inżynierskie 43 / 131
Bezpieczeństwo wewnętrzne (s1) 34 / 137
Biologia sądowa (s1) 78 / 104
Biotechnologia (s1) 58,4 / 103
Chemia kosmetyczna (s1) 21,6 / 105
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) 46,5 / 112
Ekonomia (s1) 54,4 / 254
Filologia angielska (s1) 77,15 / 83
Filologia włoska (s1) 54 / 57
Finanse i rachunkowość (s1) 67,2 / 243
Grafika (sj) 79,2 / 26
Informatyka (s1) 53,6 / 114
Informatyka (s1) - studia inżynierskie 50 / 175
Informatyka stosowana (s1) - studia inżynierskie 43,7 / 156
Japonistyka (s1) 83,78 / 55
Komunikacja i psychologia w biznesie (s1) 62,1 / 104
Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj) 70,9 / 32
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem chińskim) 48 / 41
Kulturoznawstwo (s1), sp. Kultura Dalekiego Wschodu (z językiem japońskim) 71,5 / 36
Lingwistyka stosowana (s1) - język francuski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 46,5 / 95
Lingwistyka stosowana (s1) - język rosyjski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 60 / 33
Lingwistyka stosowana (s1) - język włoski z językiem arabskim lub czeskim lub hiszpańskim 57,5 / 84
Logistyka (s1) 69,2 / 91
Pedagogika (s1) 32,4 / 186
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (sj) 44,8 / 78
Pedagogika specjalna (sj) 55,1 / 44
Prawo (sj) 60,1 / 377
Psychologia (sj) 56,5 / 112
Sport i wellness (s1) 37,6 / 94
Stosunki międzynarodowe (s1) 35,5 / 85
Weterynaria (sj) 57,34 / 84
Zarządzanie (s1) 52 / 284

Na pozostałe kierunki zakwalifikowano do przyjęcia wszystkie osoby.

PRZYPOMINAMY, że osoby zakwalifikowane do przyjęcia są zobowiązane do złożenia kompletu dokumentów w terminie 17-22 lipca 2019 r. (https://www.umk.pl/kandydaci/niezbednik/zakwalifikowani/torun/)
Jest to warunkiem przyjęcia na studia.
Aby napisać komentarz, musisz się zalogować lub zarejestrować.